Wie zijn wij?

logo cg

  • Als je wilt groeien
  • banner coaching zonderdatum
  • banner persoonlijk-verhaal
  • Train de trainer

De Reis van je leven

De reis van je leven is een bouwsteen voor gemeenteopbouw met als hoofddoel het ontwikkelen en versterken van geloof en vertrouwen. Het is een vertaling van de Engelstalige '50 days of faith'.

Deze bouwsteen bestaat uit de volgende componenten:

  • Een achttal preken
  • Uitnodigingen voor deelnemers
  • Een leesboek/studieboek en
  • Een dagboek/ werkboek

Het totaal omvat 7 weken ( 8 zondagen). De doelgroep is heel breed.
Hieronder een getuigenis van een gemeente die er in de pilotfase mee heeft gewerkt.

De uitwerking die 'De Reis van je Leven' heeft gehad in onze gemeente!

In aansluiting van de 40 DD hebben we direct De Reis van je Leven gedaan met de bedoeling om de beweging die was ontstaan te continueren en het geloof van de gemeente te versterken. Maar we hebben het vooral gedaan om de nieuwe gelovigen direct op te bouwen en dat heeft heel goed gewerkt. De combinatie van de boodschap op zondag, met de studies in de kleine groepen en het dagboekje, stelden direct het Woord van God centraal als de bron en basis van ons geloof.

Het meest aansprekende van deze serie is wel dat het geloof vooral verdiept wordt aan de hand van personen uit de Bijbel die elk een verschillend aspect van het geloof naar voren brengen, waar iedereen zich direct in herkend en wordt uitgedaagd om stappen te nemen. Hierdoor wordt vooral het geloofsleven opgebouwd en niet alleen de geloofskennis.

Verder heeft De Reis van je Leven onze (nieuwe) leden geholpen om dagelijks de Bijbel te gaan lezen en er in het gezin met elkaar over te spreken. Ook bleek het een geweldige doorstart voor de nieuwe groepen en een enorme stimulans om over je persoonlijk geloofsleven te praten en elkaar daarin op te bouwen. Tevens had het tot gevolg dat de Bijbel in ieders persoonlijk leven en dat van de kleine groep nog meer centraal kwam te staan.

Tot slot bleek het ook een bruikbaar hulpmiddel om persoonlijk en gezamenlijk uitdagingen aan te gaan, problemen aan te pakken en geloofsstappen te nemen. Kortom een geweldige serie om elkaar op te bouwen in praktisch geloofsleven.

Meer informatie en aanmelden?
Klik hier voor meer informatie en/of om je aan te melden.