Wie zijn wij?

logo cg

  • Als je wilt groeien
  • banner coaching zonderdatum
  • banner persoonlijk-verhaal
  • Train de trainer

Partnerschap Connect & Grow


Connect & Grow kent de mogelijkheid van een kerkelijk partnerschap.

Het partnerschap is enerzijds bedoeld om optimaal dienstbaar te zijn aan de plaatselijke gemeente die ervoor kiest om partner te zijn, anderzijds om de beweging van doelgerichte kerken en het discipelschaps programma Celebrate Recovery te ondersteunen en te kanaliseren.

Kosten:

De jaarlijkse kosten van het partnerschap bedragen € 225,- . Een groot deel van het bedrag ontvangt de gemeente weer terug in de vorm van gratis materialen, korting op materialen, gratis deelname aan landelijke deelnemersdagen en up-to-date informatie.
Het gaat concreet om het volgend:

Wat ontvangt u bij het partnerschap van Connect & Grow?

• Gemeenten die partner zijn, ontvangen van alle nieuwe materialen die in het Nederlands worden uitgegeven, automatisch een gratis exemplaar.

• Partner gemeenten ontvangen korting op veel andere materialen.

• In principe zal één keer per jaar een uitwisseling/instructiebijeenkomst worden georganiseerd.

• De predikant/voorganger, de raadsvoorzitter en de contactpersoon van partnerkerken kunnen zonder kosten landelijke infodagen/seminars bezoeken. Vooraf opgeven hiervoor is wel vereist.

• Medewerkers mogen gratis naar de landelijke medewerkersdag

• Alleen partner Kerken kunnen gebruik maken van het concept van Celebrate Recovery.

Hoe lang?

Het partnerschap kan in principe per kalenderjaar worden opgezegd. Opzeggingen worden effektief per 1 januari van het jaar, volgend op de opzegging.

Voor kerken die werken met het CR programma is het partnerschap verplicht. Zij beloven als partnerkerk dat zij het CR- programma zullen uitvoeren conform de richtlijnen in het organisatiehandboek. De internationale richtlijnen zoals vermeld op pag. 53 (editie 2016) zijn het DNA van de beweging en zijn dus bindend. Wilt u uw gemeente aanmelden als partnerkerk? Doe dat dan via onderstaand formulier. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Uw gemeente opgeven?

Wilt u uw gemeente aanmelden als partnerkerk? Klik hier om naar het inschrijfformulier te gaan. na inschrijving nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.