Wie zijn wij?

logo cg

  • Als je wilt groeien
  • banner coaching zonderdatum
  • banner persoonlijk-verhaal
  • Train de trainer

Wie zijn wij?

Connect & Grow bestaat uit een kleine groep mensen, die een aantal jaren geleden in aanraking kwamen met het gedachtegoed van Rick Warren. Ze bezochten diverse conferenties in Saddleback Church en begonnen de principes die ze daar leerden toe te passen in hun eigen gemeente.

In september 2003 werd de eerste Purpose Driven conferentie in Nederland georganiseerd. Sprekers waren David Beer (Europese directeur PD), Walt Brouwer en Orlando Bottenbley. Zo'n 700 mensen bezochten deze eerste conferentie. In december 2003 werd het boek 'Doelgericht Leven' in het Nederlands uitgegeven en dat werd een enorm succes. Inmiddels is de 22e druk al van de persen gerold. Gelijktijdig werden de materialen rond de actie 40 DoelgerichteDagen ontwikkeld en kwamen in de loop van 2004 beschikbaar voor de kerken in ons land. Ook werden er informatie- en trainingsdagen gehouden voor kerken, die met het materiaal van Doelgerichte Gemeente en Doelgericht Leven aan de slag wilden gaan. In 2013 is het boek 'Doelgericht Leven' opnieuw uitgegeven onder de naam "Waarom leef ik hier op aarde". Deze nieuwe editie bevat QR-codes die linken naar 42 excusieve filmopnamen van 3 minuten met Rick Warren.

In november 2004 werden de activiteiten, die Connect & Grow ontwikkelde, ondergebracht in een stichting. Het kantoor van die stichting is gevestigd in Giessenburg. Connect & Grow maakt deel uit van een internationale beweging van meer dan 110.000 kerken in 160 landen. Deze kerken kiezen als uitgangspunt voor hun gemeenteopbouw de vijf doelen die worden afgeleid van het Grote Gebod en de Grote Opdracht in de Bijbel. Zowel kerken met reformatorische, evangelische als charismatische achtergrond blijken zich goed te kunnen vinden in de opzet van Connect & Grow.

De Stichting Connect & Grow wordt niet ondersteund vanuit Amerika , maar is financieel afhankelijk van giften en de marge van de verkoop van materialen.

De activiteiten van Connect & Grow worden geleid door het volgende kernteam:

Heidi den Dekker
Algemeen secretariaat

Henk van Grootheest
Boekhouding, Financiën

Eugene Poppe
Eugène Poppe is jarenlang mede het gezicht van Agapè geweest. Van 1973 tot 2003 heeft hij daar gewerkt, waarvan vele jaren als deel van de directie. Als echte praktijkman heeft hij aan de wieg gestaan van vele nieuwe initiatieven, waaronder de landelijke evangelisatiecampagnes 'Er is Hoop' en 'Klas 2000'. Ook heeft hij jarenlang de Nationale Gebedsdag geleid. In zijn laatste jaren bij Agapè kwam hij in contact met het gedachtegoed van Connect & Grow en besloot om een deel van zijn tijd daaraan te besteden. Binnen Connect & Grow Nederland vervult hij de rol van voorzitter van het kernteam, een groep mensen die samen gestalte geven aan dit stukje werk. In zijn werkzame leven geeft Eugène leiding aan Leadershipdynamics; een organisatie die zich vooral toelegt op het trainen en coachen van bestaande en toekomstige leiders en het begeleiden van leadersteam binnen kerken en gemeenten in veranderingsprocessen. Daarnaast is hij betrokken bij het werk van de 4e Musketier als mentor en trainer.

Jan Baan
Jan Baan, getrouwd en drie kinderen, kwam in 1980 tot bewust geloof in Christus tijdens het doorlopen van de Grote Opdracht School van Agapè. Daarna volgde hij de toenmalige Brandpunt Bijbelschool en diverse trainingen in binnen- en buitenland. Hij is sinds 1981 werkzaam binnen Stichting Agapè. Eerst als parttime medewerker, later fulltime. Vóór 2000 is hij actief geweest als coördinator regiowerk en toerustingen. Doordat hij veel relaties met lokale kerken heeft, begon in deze jaren zijn belangstelling voor gezonde gemeenteopbouw te groeien. Vanaf 2000 is hij door Agapè "uitgezonden" in het kader van een samenwerkingsverband met Willowcreek, en drie jaar werkzaam geweest als trainer en adviseur gemeenteopbouw voor WCN.

Tijdens een bezoek aan een kerkleiderconferentie in Los Angeles raakte hij onder de indruk van de eenvoud en directe toepasbaarheid van de uitgangspunten van DoelgerichteGemeente.
Vanaf die tijd is hij betrokken bij de start en ontwikkeling van Connect & Grow. Naast de eindverantwoordelijkheid voor het kantoor van Connect & Grow is Jan nu actief als adviseur voor kerkenraden en oudstenraden. Daarnaast is hij trainer in plaatselijke kerken met bijzondere aandacht voor leiderschapsontwikkeling, conflicthantering, visie- en beleidsontwikkeling en gavengerichte gemeenteopbouw. Hij is auteur van de reeks "Samen Beter Bouwen".