Gaventest

Beste deelnemer aan het SamenBeterBouwen programma,

Op de laatste cursusavond is je gevraagd om de online test te maken als hulpmiddel om je geestesgaven te ontdekken. Voordat je naar de eerste vraag gaat is het belangrijk dat je je van een paar dingen bewust bent.

A. Lang nadenken over een keuze heeft als resultaat altijd dat de uitkomst minder betrouwbaar wordt. Spontane reacties zijn de beste.. Dat wil niet zeggen dat je er gehaast doorheen moet gaan, maar vijf à zes vragen per minuut is een gemiddeld tempo. Op die manier doe je ongeveer een half uur over het beantwoorden.
B. Bij iedere stelling die in beeld verschijnt, vraag je je af in hoeverre je jezelf daarin herkent. Vrijwel iedereen is altijd geneigd om te kiezen tussen de twee middelste opties. Doe dat bij voorkeur NIET, want dan krijg je een uitslag waar je niets mee kunt. Kies bij voorkeur zoveel mogelijk de eerste of de laatste optie en niet één van de twee middelste opties.
C. Na de laatste vraag volgt de uitslag. Breng deze uitgeprint mee naar de eerstvolgende cursus bijeenkomst.
D. Bidt om de leiding van de heilige Geest voordat je de eerste vraag gaat invullen.

 

start test